VizagInfo.com

Ravikamatam mandal

Ravikamatam is a mandal in Visakhapatnam.

Locations